top of page

Polityka Prywatności 

I. Postanowienia ogólne 

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.thanksleotattoo.com (dalej: Serwis). 

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. 

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

II. Administrator danych Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Kamil Zieliński, adres korespondencyjny: Conrada 18 / 73 01-922 Warszawa, adres poczty elektronicznej: leos993tattoo@gmail.com (dalej: Administrator). 

III. Cel zbierania danych osobowych 

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu: o rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika, o umożliwienia logowania do Serwisu, o realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług, o komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) o wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), o prowadzenia systemu komentarzy, o świadczenia usług społecznościowych, o promocji oferty Administratora, o marketingu, remarketingu, afiliacji, o personalizacji Serwisu dla Użytkowników, o działań analitycznych i statystycznych, o windykacji należności, o ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu. 

V. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). 

VI. Udostępnianie danych osobowych 

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. 

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

VII. Prawa Użytkowników 

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). 

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres leos993tattoo@gmail.com

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 

4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO). 

VIII. Pliki cookies 

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. 

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. 

3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. 

2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. 

2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego. Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz na 

bottom of page